Obserwuj
Dorota Łażewska
Dorota Łażewska
adiunkt, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Zweryfikowany adres z wsge.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Filozofia dla pracujących
D Łażewska
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k/Otwocka, 2011
102011
Filozofia praktyczna w społeczeństwie wiedzy.
D Łażewska
Journal of Modern Science 16 (1), 129-144, 2013
92013
Derridiańska dekonstrukcja jako strategia odrzucania wartości prawdy w pedagogice
D Łażewska
Wydawnictwo Uniwerystetu Rzeszowskiego, 2015
82015
Filozoficzny kontekst funkcjonowania rodziny w XXI wieku i jego pedagogiczne implikacje.
D Łażewska
Journal of Modern Science 20 (1), 73-84, 2014
52014
„Drogi mistrz” czy „mistrz drogi”
D Łażewska
Autorytet pedagogiczny w czasach postmoderny. W: D. Łażewska (red …, 2013
52013
Filozoficzne dociekania z dziećmi w domu iw szkole
D Łażewska
W: M. Raczkowska-Lipińska, E. Jagiełło (red.), Innowacje w edukacji …, 2010
52010
Postmetafizyczny klimat ponowoczesnej konsumpcji Rzecz o (nie) zrównoważonym rozwoju człowieka
D Łażewska
Journal of Modern Science 28 (1), 11-26, 2016
42016
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
D Łażewska
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2009
32009
9th international congress on psychopharmacology & 5th international symposium on child and adolescent psychopharmacology
A Bakirhan, SY Sahiner, V Sahiner, Ş Çeti̇n, MC Balcı Şengül, S Kuş, ...
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 27 (sup1), 47-84, 2017
22017
Dekonstrukcja logosu jako zagrożenie dla życia religijnego
DA Łażewska
Paedagogia Christiana 35 (1), 141-160, 2015
22015
Wykluczenie społeczne a rozwój osoby ludzkiej Aspekty filozoficzno–pedagogiczne.
D Łażewska
Journal of Modern Science 18 (3), 31-47, 2013
22013
Zmiany w procesie nauczania-uczenia się-praktyczne rozwiązania i teoretyczne założenia
D Łażewska
Wydawnictwo Wyższej Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 2012
22012
III Międzynarodowa Konferencja, Dobre praktyki w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych” 20 kwietnia 2016 r. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w …
D Łażewska
Journal of Modern Science 3, 391-393, 2016
12016
4th International Religious Studies Congress “Religion and socio-political transformations of contemporary world” Polish Naval Academy Gdynia 17–20 June 2015
D Łażewska
Journal of Modern Science 26 (3), 413-420, 2015
12015
Profilaktyczny potencjał filozofii
D Łażewska
Wydawnictwo LIBRON, 2014
12014
Związek pedagogiki z filozofią w kontekście reform edukacji
D Łażewska
Wydawnictwo Wyższej Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 2011
12011
Law and Literature. The Places for Metaphysical Thinking.
DA Łażewska
Journal of Modern Science 37 (2), 353-366, 2018
2018
Practical Philosophy in the knowledge society
D Łażewska
Journal of Modern Science 16 (1), 127-144, 2018
2018
Miejsca obecności i działania Logosu w sferze edukacji. Logos jako (nie) zapomniana kategoria pedagogiczna
D Łażewska
LOGOS VE VÝCHOVĚ, UMĚNÍ A SPORTU: Mezinárodní interdisciplinární konference, 195, 2018
2018
Prawo i literatura. Miejsca metafizycznego myślenia
D Łażewska
Journal of Modern Science 37 (2), 353-366, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20