Obserwuj
Andrzej Wawrzusiszyn
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski
A Wawrzusiszyn
Difin, 2012
542012
Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski
A Wawrzusiszyn
Nowa Polityka Wschodnia 33 (2), 45-65, 2022
202022
Bezpieczeństwo strategia system. Teoria i praktyka w zarysie
A Wawrzusiszyn
Difin SA, 2015
182015
Bezpieczeństwo i ewolucja jego pojmowania.
A Wawrzusiszyn
Journal of Modern Science 15 (4), 141-159, 2012
112012
Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej
A Wawrzusiszyn
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2020
62020
Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa
A Wawrzusiszyn
CSSG, Kętrzyn, 50-58, 2002
62002
Towards more secure EU borders European border and coast guard
J Piwowarski, A Wawrzusiszyn
Science & Military Journal 12 (1), 5, 2017
52017
Migration policy and the Cross-border Security
A Wawrzusiszyn
Toruńskie Studia Międzynarodowe 1 (10), 29-37, 2017
42017
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski wobec zagrożeń międzynarodowych
A Wawrzusiszyn
Journal of Modern Science 28 (1), 217-232, 2016
42016
Illegal migration to modern Europe. Methods, trendenies, trends
A Wawrzusiszyn
Doctrina. Studia społeczno-polityczne 13 (13), 253-268, 2016
32016
Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego
A Wawrzusiszyn
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2016
32016
Praca dyplomowa z bezpieczeństwa: wprowadzenie do badań
P Majer, A Wawrzusiszyn, B Chmieliński, L Grochowski, P Lubiewski
Difin, 2016
22016
Bezpieczeństwo i edukacja w zmieniającej się rzeczywistości
A Wawrzusiszyn, J Grzyb
Ełk, 2015
22015
Bezpieczeństwo w procesie poznania naukowego
A Wawrzusiszyn
Studia Prawnoustrojowe 27, 257-266, 2015
22015
Podstawowe zagadnienia teorii i praktyki edukacji dla bezpieczeństwa
K Waldemar, W Andrzej, G Jan
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk, 2011
22011
Neoimperializm w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
A Wawrzusiszyn
Cybersecurity and Law 8 (2), 265-277, 2022
12022
Straż Graniczna wobec wyzwań współczesności
A Wawrzusiszyn
Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, 423-438, 2020
1*2020
Institutionalisation of Joint Efforts Aimed at Ensuring the Cross-Border Security of Poland
A Wawrzusiszyn
Security Dimensions. International and National Studies, 66-86, 2018
12018
Impact of local border traffic on security of local inhabitants of Warmia and Mazury region
B Chmieliński, A Wawrzusiszyn
Public Security and Public Order, 2017
12017
The Visegrad Group in terms of the contemporary cross-border threats Grupa Wyszehradzka wobec współczesnych zagrożeń
A Wawrzusiszyn
Journal of Modern Science 1, 32, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20