Obserwuj
Bronisław Sitek
Bronisław Sitek
Profesor nauk prawnych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, WSGE
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Infamia w ustawodawstwie cesarzy rzymskich
B Sitek
Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003
212003
Lex coloniae genetivae Iuliae seu ursonensis i lex Irnitiana: ustawy municypalne antycznego Rzymu. Tekst, tłumaczenie i komentarz
B Sitek
Ars boni et aequi, 2008
182008
Tabula Heracleensis:(lex Iulia municipalis): tekst, tłumaczenie, komentarz
B Sitek
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006
172006
Trwałość i nierozerwalność małżeństwa: ze studiów nad małżeństwem w prawie rzymskim, kanonicznym Kościoła katolickiego i polskim prawie cywilnym
B Sitek
Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002
152002
Lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis i lex Irnitana
B Sitek
Ustawy municypalne antycznego Rzymu. Tekst, tłumaczenie i komentarz, Poznań, 2008
132008
Rzymskie prawo publiczne: wybrane zagadnienia
AR Jurewicz, R Sajkowski, B Sitek, JJ Szczerbowski, A Świętoń
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016
122016
Historia ochrony prawnych interesów Skarbu Państwa w Polsce.
B Sitek
Journal of Modern Science 26 (3), 165-177, 2015
122015
Actiones populares w prawie rzymskim na przełomie republiki i pryncypatu
B Sitek
wyd. US,, 1999
121999
Bezpieczeństwo prawne a wertykalna wielowarstwowość systemów prawnych
B Sitek
Journal of Modern Science 12 (1), 167-186, 2012
112012
Zasady etyczne stosowane w cyberprzestrzeni, [w:] B. Sitek, J. Knap, S. Sagan, Ł. Roman, Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, wyd …
B Sitek
Sitek, Bronisław; Knap, Józef; Sagan,Stanisław; Łukasz, Roman, Nowoczesne …, 2016
10*2016
Quaestio per tormenta. O wartości dowodowej zeznań uzyskanych za pomocą tortur w rzymskim procesie karnym okresu pryncypatu, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie, Księga I …
K Amielańczyk
82010
Interes państwa vs. interes samorządu lokalnego. Konflikt czy współpraca państwa i samorządu?
B Sitek
Journal of Modern Science 31 (4), 127-142, 2016
72016
Unifikować czy synchronizować prawo w Europie? Studium przypadku od prawa rzymskiego do prawa europejskiego
B Sitek
Journal of Modern Science 29 (2), 109-130, 2016
72016
Własność municypalna a mienie komunalne. Wpływ doktryny politycznej na koncepcję własności komunalnej w perspektywie historyczno-porównawczej.
B Sitek
Journal of Modern Science 16 (1), 149-165, 2013
72013
Convivium, cena i donum munus w antycznym Rzymie a współczesne dylematy korupcji wyborczej (crimen ambitus)
B Sitek
Studia Prawnoustrojowe 11, 5-15, 2010
72010
Reforma szkolnictwa wyższego. Kształcenie prawników w Polsce na tle doświadczeń innych państw europejskich
B Sitek, P Polaczuk
Forum Prawnicze, 8-16, 2012
62012
Antropologiczne podstawy ochrony środowiska w prawie wspólnotowym
B Sitek
ed. Sobański R., Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Warszawa, 1998
61998
THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN POLAND FROM THE POINT OF VIEW OF INDUSTRY AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT.
M Sitek, I Florek, B Sitek
Regional Formation & Development Studies 31 (2), 2020
52020
Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa
B Sitek
52020
The impact of globalization on the content of human rights
M Sitek
Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 9, 205-217, 2016
52016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20