Bitkivska Halyna / Бітківська Галина
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
O ООфффіііцццііійййнннааа ррууубббрррииикккаа
ЮІ Ковбасенко, ГМ Гребницький, ТБ Недайнова, КН Баліна, ...
11*2009
Ірен Роздобудько
ГВ Бітківська
Історія української літератури ХХ—поч. ХХІ ст. 3, 336-349, 2017
4*2017
Інтерпретація образу іншого в дорожньому нарисі літературного журналу
ГВ Бітківська
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
42016
Проблеми драматургії на сторінках українських часописів на межі ХХ–ХХІ століття
ГВ Бітківська
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXІV. 64 …, 2016
32016
Рецепція образу Кассандри в однойменних творах Лесі Українки та Крісти Вольф: теоретичний аспект
ГВ Бітківська
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. philology. kiev. ua/library …, 0
3
Сучасний літературний журнал : інтермедіальний дискурс
Г Бітківська
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019
22019
Візуальний образ у сучасному літературному журналі
ГВ Бітківська
Літературознавчі студії, 95-102, 2013
22013
Інтермедіальність сучасного українського літературного журналу: до постановки проблеми
ГВ Бітківська
Літературознавчі студії, 42-48, 2013
22013
Візуальний образ у сучасному літературному журналі
ГВ Бітківська
Літературознавчі студії, 95-102, 2013
22013
Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу
ГВ Бітківська
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
22013
Сновидіння як структурний елемент у повісті Крісти Вольф «Кассандра»
ГВ Бітківська
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах 22 (1), 132-142, 2011
22011
Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття
Г Бітківська, Т Динниченко
2
Художня рецепція образу покоління в журнальному наративі
Г Бітківська
Текст. Контекст. Інтертекст (філологічні науки), 2018
12018
Читач у комунікативному дискурсі сучасного літературного журналу
ГВ Бітківська
Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр.(філол …, 2017
12017
Українська література в журналі «Literatura na świecie»: контекст та інтерпретація
ГВ Бітківська
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка …, 2017
12017
Гра в жанровій моделі літературного журналу: до постановки проблеми
H Bitkivska
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
12016
Інтермедіальний дискурс повісті Р. Іваничука «Смерть Юди»
ГВ Бітківська
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2016
12016
Модернізація «шевченківського тексту» в літературних журналах 2000-х років
ГВ Бітківська
Шевченкознавчі студії 19, 200-207, 2016
12016
«Український текст» російських літературних журналів
ГВ Бітківська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
1*2016
Білоруська література в журналі «Всесвіт»: контекст та інтерпретація
ГВ Бітківська
Беларуская література у культурнай прасторы сучаснага грамадства, 136-138, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20