Бітківська Галина Володимирівна
Бітківська Галина Володимирівна
доцент кафедри світової літератури, Київський університет імені
Zweryfikowany adres z kubg.edu.ua
TytułCytowane przezRok
O ООфффіііцццііійййнннааа ррууубббрррииикккаа
ЮІ Ковбасенко, ГМ Гребницький, ТБ Недайнова, КН Баліна, ...
2*2009
Рецепція образу Кассандри в однойменних творах Лесі Українки та Крісти Вольф: теоретичний аспект
ГВ Бітківська
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. philology. kiev. ua/library …, 0
2
Проблеми драматургії на сторінках українських часописів на межі ХХ–ХХІ століття
Г Бітківська
Південний архів. Філологічні науки, 114-119, 2016
12016
Інтерпретація образу іншого в дорожньому нарисі літературного журналу
ГВ Бітківська
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
1*2016
Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу
ГВ Бітківська
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
12013
Сновидіння як структурний елемент у повісті Крісти Вольф «Кассандра»
ГВ Бітківська
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах 22 (1), 132-142, 2011
12011
Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько « Ґудзик» і « Ґудзик–2»
Г Бітківська
Проблема ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації …, 2018
2018
Топос дерева в сучасній українській прозі: від пасторальних до есхатологічних мотивів
Г Бітківська
Inskrypcje. Półrocznik: Czasopismo naukowe poświęcone literaturze i kulturze …, 2018
2018
Художня рецепція образу покоління в журнальному наративі
Г Бітківська
Текст. Контекст. Інтертекст (філологічні науки) 2, http://text-intertext.in …, 2018
2018
Українська література в журналі «Literatura na świecie»: контекст та інтерпретація
ГВ Бітківська
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка …, 2017
2017
Робоча програма навчальної дисципліни" Інтермедіальні студії сучасної літератури"
ГВ Бітківська
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
Історія української літератури ХХ—поч. ХХІ ст.
ГВ Бітківська
Видавничий центр" Академія" 3, 336-349, 2017
2017
Гра в жанровій моделі літературного журналу: до постановки проблеми
H Bitkivska
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
2016
Інтермедіальний дискурс повісті Р. Іваничука «Смерть Юди»
ГВ Бітківська
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2016
2016
Модернізація «шевченківського тексту» в літературних журналах 2000-х років
ГВ Бітківська
Шевченкознавчі студії 19, 200-207, 2016
2016
«Український текст» російських літературних журналів
ГВ Бітківська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
2016
Ідеологічний дискурс сучасного літературного і культурологічного журналу
ГВ Бітківська
Inskrypcje. Półrocznik 6 (1), 61-72, 2016
2016
Білоруська література в журналі «Всесвіт»: контекст та інтерпретація
ГВ Бітківська
Беларуская література у культурнай прасторы сучаснага грамадства, 136-138, 2016
2016
Інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі
ГВ Бітківська
Літературознавчі студії, 37-46, 2015
2015
Комунікативні стратегії сучасного літературного журналу: інтермедіальний аспект
Г Бітківська
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20