Obserwuj
Paweł Romaniuk
Paweł Romaniuk
dr hab. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji
Zweryfikowany adres z uwm.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Electronic administration as a factor in the efficient management, development and communication of public administration
P Romaniuk
International Journal of Contemporary Management 15 (3), 79-94, 2016
52016
Application of Lean Management in modern management public administration Zastosowanie Lean Management w nowoczesnym zarządzaniu administracją publiczną
P Romaniuk
Journal of Modern Science 2, 37, 2018
42018
Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej jako czynnik wspierający prawidłowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
P Romaniuk
Samorząd Terytorialny, 42-56, 2012
42012
Control and internal audit in local government
P Romaniuk
University of Warmia Mazury Law Review 3, 110-117, 2011
42011
Szanse i zagrożenia dla administracji publicznej w świadczeniu usług drogą elektroniczną
P Romaniuk
Studia Prawnoustrojowe, 2022
32022
Legal aspects connected with the preparation of risk management mechanisms in public administration
P Romaniuk
Cybersecurity and Law 8 (2), 84-94, 2022
32022
Tradycje i przyszłość administracji publicznej w zakresie rozwoju e-usług
P Romaniuk
Journal of Modern Science 44 (1), 269-284, 2020
32020
Traditions and the future of social consultations in local government units
P Romaniuk
Journal of Modern Science 47 (2), 345-358, 2021
22021
Skuteczność zarządzania publicznego w kontekście idei zarządzania humanistycznego w podmiotach administracji publicznej
P Romaniuk
Studia Prawnoustrojowe, 241-251, 2019
22019
The Use of Internal Audit in Economic Development
P Romaniuk
International and Comparative Law Review 11 (1), 97-106, 2018
22018
Zastosowanie Lean Management w nowoczesnym zarządzaniu administracją publiczną
P Romaniuk
Journal of Modern Science 37 (2), 203-218, 2018
22018
Doskonalenie zasobów administracji samorządowej jako cel operacyjny Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego
P Romaniuk
Zarządzanie Publiczne 38 (2), 203-217, 2017
22017
Umiejętne zarządzanie audytem wewnętrznym w różnych obszarach gospodarki
P Romaniuk
Studia Prawnoustrojowe 28, 2015
22015
Wybrane prawnoadministracyjne aspekty realizacji zasady jawności w sferze funkcjonowania administracji publicznej
P Romaniuk
Studia Iuridica Toruniensia 29, 351-368, 2021
12021
Istota zarządzania ryzykiem w organach administracji publicznej
P Romaniuk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 14 (13, cz. 3 Zarządzanie organizacjami …, 2013
12013
Oddziaływanie organizacji pozarządowych na sposób zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego
P Romaniuk
Studia Prawnoustrojowe, 129-141, 2012
12012
The Use of Internal Audit in Economic Development
P Romaniuk
International and Comparative Law Review 11 (1), 91-99, 2011
12011
Pojęcie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym
P Romaniuk
Studia Prawnoustrojowe 11, 161-70, 2010
12010
Zasady współpracy organizacji pozarządowych z samorządami terytorialnymi
P Romaniuk
Studia Prawnoustrojowe 11, 2010
12010
Kształtowanie administracyjnoprawnych warunków służących do budowy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej
P Romaniuk
Cybersecurity and Law 10 (2), 82-94, 2023
2023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20