Obserwuj
Sebastian Bentkowski
Sebastian Bentkowski
doktor nauk prawnych Uniwersytet Warmińsko Mazurski
Zweryfikowany adres z uwm.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Formalizacja prawna kontroli realizacji zadań w zakresie opieki zdrowotnej.
S Bentkowski
Journal of Modern Science 20 (1), 315-326, 2014
52014
Wartościowanie ocen w nadzorze nad samorządem terytorialnym
S Bentkowski
Journal of Modern Science 35 (4), 235-248, 2017
32017
Uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej.
S Bentkowski
Journal of Modern Science 14 (3), 415-432, 2012
32012
Prawne czynniki zapewnienia zrównoważonej gospodarki leśnej dla celów ekonomicznych
S Bentkowski
Journal of Modern Science 31 (4), 415-428, 2016
22016
Kontrola obrotu drewnem w prawie Unii Europejskiej
S Bentkowski
Journal of Modern Science 29 (2), 389-404, 2016
22016
Prakseologiczne uwarunkowania jakości administracji publicznej
S Bentkowski
Acta Iuridica Resoviensia 28 (110), 11-24, 2020
12020
Czynniki determinujące jakość administracji publicznej w nauce administracji
S Bentkowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego-Seria Prawnicza, 167-176, 2019
12019
Formalization of objectives and structures in the context of quality of functioning of public administration1
S Bentkowski
National security-definition, character and determinants. Studies on the …, 2012
12012
Legal determinants of control and supervision in the health system in Poland
S Bentkowski
Studia Prawnoustrojowe, 2023
2023
Determinanty wiarygodności w prawie administracyjnym
S Bentkowski
Studia Prawnoustrojowe, 2022
2022
CREDIBILITY IN ADMINISTRATIVE LAW.
S Bentkowski
Journal of Modern Science 49 (2), 2022
2022
The suspension of the municipal authorities
SK Bentkowski
Journal of Modern Science 46 (1), 419-431, 2021
2021
THE AXIOLOGICAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF THE SUPERVISION MEASURE IN THE FORM OF SUSPENSION OF COMMUNE AUTHORITIES.
SK BENTKOWSKI
Journal of Modern Science 46 (1), 2021
2021
Zawieszenie organów gminy
S Bentkowski
Journal of Modern Science 46 (1), 419-431, 2021
2021
The rigor of immediate enforceability in investment process in construction sektor Rygor natychmiastowej wykonalności w procesach inwestycyjnych w budownictwie
S BENTKOWSKI
Journal of Modern Science 2, 41, 2019
2019
Rygor natychmiastowej wykonalności w procesach inwestycyjnych w budownictwie
S Bentkowski
JOURNAL OF MODERN SCIENCE 2, 233–248, 2019
2019
Evaluation of assessments in supervision over the territorial self-government
SK Bentkowski
Journal of Modern Science 35 (4), 235-248, 2018
2018
The Law Standards Determining the Sustainable Forest Management for Economic Purposes
S Bentkowski
Law and Forensic Science, 2017
2017
Legal factors to ensure the sustainable management of forestry for economic purposes
S Bentkowski
Journal of Modern Science 31 (4), 415-428, 2016
2016
Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 196/13
S Bentkowski
Journal of Modern Science 29 (2), 389-404, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20