Obserwuj
Stanisław Bułajewski
Stanisław Bułajewski
doktor habilitowany nauk prawnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Zweryfikowany adres z uwm.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
M Chmaj
Wolters Kluwer 1, 151-175, 2008
782008
Zasady prawidłowej legislacji podczas tworzenia aktów prawa miejscowego w Polsce
S Bułajewski
Studia Prawnoustrojowe, 31-41, 2015
122015
Pojęcie aktu prawa miejscowego w poglądach doktryny, orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych
S Bułajewski
Studia Prawnoustrojowe, 5-21, 2012
102012
„Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne”. W Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Marek Chmaj. 151–192
S Bułajewski, M Dąbrowski
Warszawa: Wolters Kluwer, 2008
102008
Rada Powiatu: pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola
S Bułajewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2009
82009
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
S Bułajewski
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 3, 179-208, 2016
7*2016
Jawność działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego-wybrane zagadnienia
S Bułajewski, D Ossowska-Salamonowicz
Journal of Modern Science, 395-414, 2016
72016
Prawo do życia w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
S Bułajewski
Studia Ełckie 13 (1), 269-283, 2011
72011
Samorządy zawodowe i gospodarcze jako samorządy specjalne, w: Wolność zrzeszania się w Polsce, red
S Bułajewski
M. Chmaj, Warszawa, 2008
72008
Aktualne problemy reform konstytucyjnych
S Bożyk
Wydawnictwo Temida 2, 2013
62013
Demokracja bezpośrednia w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce–stan obecny i perspektywy zmian
S Bułajewski
W: Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Samorządy w Konstytucji RP, 2013
62013
Status jednostki samorządu terytorialnego jako akt prawa miejscowego o charakterze organizacyjno-ustrojowym
S Bułajewski
Journal of Modern Science, 87-102, 2010
62010
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, w: M. Chmaj (red.)
S Bułajewski, M Dąbrowski
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2008
62008
Comparative Law in Eastern and Central Europe
AW Bauknecht, B Sitek, JJ Szczerbowski
Cambridge Scholars Publishing, 2014
52014
Rada gminy jako organ stanowiący,[w:] M. Chmaj (red.)
S Bułajewski
Status prawny rady gminy, 2012
52012
Rada gminy jako organ stanowiący
S Bułajewski
Status prawny rady gminy 1, 88-124, 2012
52012
Problematyka aktów prawa miejscowego w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody i orzeczeniach sądów administracyjnych
S Bułajewski
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki …, 2018
42018
Rola rady powiatu, zarządu powiatu i starosty w wykonywaniu zadań powiatu z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
S Bułajewski
Journal of Modern Science 23 (4), 287-307, 2014
42014
Konstytucyjny obowiązek ustawowego określania zasad i trybu stanowienia aktów prawa miejscowego
S Bułajewski
Konstytucja: ustrój polityczny: system organów państwowych: prace ofiarowane …, 2010
4*2010
Status prawny radnego powiatowego w samorządzie
S Bułajewski
Studia Prawnoustrojowe, 257-275, 2009
32009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20